Išduotas leidimas eksploatuoti kogeneracinę jėgainę

Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą UAB „Kauno kogeneracinei jėgainei“ eksploatuoti kogeneracinę jėgainę Veterinarų g. 19 Biruliškių k. Karmėlavos sen.

Su leidimu galite susipažinti čia.

Pranešimas paskelbtas agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: