Svarbi informacija

INFORMACIJA apie Kauno r. sav., Žvirgždės k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:

  1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas; kontaktinis asmuo: Arūnas Lukošius, mob. tel. +370 657 70599.
  2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno r. sav., Žvirgždės k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno r. sav., Batniavos sen., Žvirgždės k.
  4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2017-10-24, Nr. (28.2)-A4-10904).
  5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Karjeras“, Žemalės g. 9, LT-48279 Kaunas; mob. +370 657 70599, el. p.: arunas.lukosius@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
  6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 7) 0662008, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
  7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, adresu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 3) 7302607, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, mob. tel. +370 686 42531, tel. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: