Partnerių, teiksiančių vaikų dienos centrų paslaugas, Kauno rajono savivaldybėje atrankos rezultatai

Kauno rajono savivaldybės administracija vykdė  projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas), finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis, partnerių atranką.

Partnerių atranka buvo vykdoma vadovaujantis projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. ĮS-2041.

Savivaldybės interneto svetainėje kvietimas teikti paraiškas buvo skelbiamas keturis kartus. Organizacijos paraiškas galėjo teikti iki 2019-01-31. Buvo gautos ir įvertintos keturių organizacijų paraiškos, iš kurių trys organizacijos jau vykdo vaikų dienos centrų veiklą Kauno rajone, tačiau šios organizacijos neatitiko partnerių atrankos kriterijų.

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos komisija partneriu pasirinko Linksmakalnio kaimo bendruomenę.

Projekto metu planuojama įkurti vaikų dienos centrą Linksmakalnio seniūnijoje: suremontuoti patalpas, pritaikyti jas vaikams su negalia, nupirkti baldus bei įrangą.

Įgyvendinus projektą, Linksmakalnio seniūnijoje gyvenantiems vaikams bus teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, sociokultūrinės paslaugos, meninių įgūdžių lavinimas, organizuojami renginiai ir išvykos.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: