Idėjų mugė 2018

Sausio 9 dieną Raudondvario dvaro sodybos Menų inkubatoriuje įvyko Kauno rajono švietimo pagalbos ir sveikatos priežiūros specialistų metodinių priemonių ir idėjų mugė. Jos tikslas – glaudesnis švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimas.

Norėdami jį įgyvendinti, siekėme paskatinti specialistus dalytis gerąja bendro švietimo pagalbos specialistų darbo patirtimi teikiant pagalbą vaikams, tėvams, pedagogams; skatinti švietimo pagalbos specialistų kūrybiškumą ir saviraišką bei sutelkti specialistus bendriems projektams rengti.

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 70 logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų bei sveikatos priežiūros specialistų iš Kauno rajono bendrojo ugdymo įstaigų.

Dalyvius pasveikino ir mintimis bei įžvalgomis dalijosi Lietuvos Respublikos Seimo narė Raminta Popovienė ir Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Valaitytė-Ramuckienė.

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos socialinė pedagogė Vilija Staškienė skaitė pranešimą ,,Švietimo pagalbos specialistų veikla Ugnės Karvelis gimnazijoje“.

Zapyškio pagrindinės mokyklos psichologė pristatė metodinę priemonę ,,Koliažas“.

Neformalųjį kūrybinį projektą ,,Atverkime duris į meno pasaulį“ pristatė Lapių pagrindinės mokyklos logopedė Loreta Baltrušaitytė ir socialinė pedagogė Goda Birškienė.

Su neformaliuoju kūrybiniu projektu ,,Akustinė sonorika: klausos lavinimo ir terapijos galimybės“ supažindino Rokų mokyklos-darželio logopedas Raimondas Šimkevičius.

Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Ramunė Dobrovolskienė skaitė pranešimą ,,Dailės terapijos metodo taikymas grupėje“.

Šioje mugėje specialistai ne tik keitėsi gerąja darbo patirtimi, pristatė pačių sukurtas ir darbe naudojamas metodines priemones, bet ir pristatė asmeninius pomėgius. Buvo įdomu ir smagu tarsi iš naujo susipažinti su kolegomis, pamatyti juos ne tik kaip puikius savo srities specialistus, bet ir kaip kūrybiškus, turiningai laisvalaikį leidžiančius žmones.

Tikimės, kad tokio formato idėjų mugė (kai kartu pristatoma geroji specialistų darbo patirtis ir laisvalaikio pomėgiai) taps tradicinė, leis geriau, artimiau pažinti kolegas, glaudžiau bendradarbiauti teikiant kokybišką pagalbą vaikams.

Renginį organizavo Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: