Pranešimas Šlienavos kaimo gyventojams

Nustatyta, kad Šlienavos kaime, Kampiškių g. 6, atvirame lauke sandėliuojamos mineralinės trąšos ir kalkės, galimai pažeidžiant Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 94 punktą.

Dėl to UAB „Giraitės vandenys“ 2019 m. sausio 15 d. kreipėsi į atsakingas valstybės įstaigas, kad jos pagal kompetenciją užtikrintų saugų geriamojo vandens tiekimą vartotojams.

Remiantis minėtu atveju, UAB „Giraitės vandenys“ kas dešimt dienų Šlienavos kaime atliks geriamojo vandens laboratorinius tyrimus ir praneš vartotojams apie rezultatus, ar nedidėja nitratų ir nitritų kiekis ir ar nėra viršijami ribiniai rodikliai.

Sausio 15 d. buvo paimtas geriamojo vandens mėginys, kurio tyrimo rezultatas bus gautas ir pateiktas 2019 m. sausio 22 d. UAB „Giraitės vandenys“ tinklalapyje www.giraitesvandenys.lt.

Šiuo metu geriamojo vandens kokybė Šlienavos k. pagal 2018 m. spalio 26 d. UAB „Ekometrijos“ atliktą tyrimų protokolą Nr. 8646 atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 geriamojo vandens kokybės reikalavimus.

UAB „Giraitės vandenys“ administracija

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: