Mokslo metams baigiantis jau galvojama apie naujųjų pradžią

Nuo rugsėjo 1-osios Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje palaipsniui bus pradėti taikyti integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo principai (IDKM).

Tai leis mokiniams, pasirinkusiems šios krypties klases, vienu metu tobulinti ir mokomojo dalyko, ir užsienio kalbos (anglų) dalykines, tarpkultūrines, kognityvines, sociokultūrines, komunikacines bei analitinio mąstymo  kompetencijas.

„Mūsų gimnazijos bendruomenė, suprasdama švietimo sistemos tobulinimo, ugdymo turinio atnaujinimo bei modernių darbo formų taikymo svarbą, ieško būdų savo ugdytiniams sudaryti visas reikiamas sąlygas perimti geriausias patirtis ir visapusiškai vystyti savo dalykines žinias, praktinius gebėjimus bei bendrąsias kompetencijas“, – sakė gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas.

IDKM principai bus taikomi socialinių ir humanitarinių (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo, muzikos) bei tiksliųjų ir gamtos mokslų (biologijos, fizikos, matematikos, IT, chemijos) pamokose. Programos parengtos dvejiems metams. III-IV kl. mokiniams bus siūlomi  įvairūs papildomi pasirenkamieji moduliai. 

Kita siūloma kryptis – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos dalykų (STEAM) integruotas mokymas (-sis). Jos tikslas – didinti gimnazistų susidomėjimą šios krypties mokslais ir ugdyti mokinių žinių integravimo bei taikymo kompetencijas, plėtoti praktinę ir tiriamąją veiklą.

I -II klasių mokiniai vietoje dalies technologijų mokymui skirtų valandų galės rinktis biotechnologijų discipliną ir dalį laiko praleisti įvairių gimnazijos socialinių partnerių ir universitetų, su kuriais bendradarbiaujama, mokymo bazėse, per chemijos, fizikos ir biologijos pamokas aktyviau įsitraukti į įvairių praktinių darbų, mokslinių eksperimentų ir bandymų atlikimo procesus.

Ir I-II, ir III-IV klasėse šios krypties programos bus praplėstos naujomis temomis, be to, mokiniai galės mokytis įvairių gamtos mokslų ir meninės, inžinerinės krypties pasirenkamųjų dalykų.

„Tikimės, kad tokios ugdomojo proceso naujovės bus patrauklesnės šią gimnaziją besirenkantiems mokiniams ir sudarys palankesnes sąlygas jiems sėkmingai pasiruošti studijoms atitinkamo profilio aukštosiose mokyklose“, – įsitikinęs gimnazijos direktorius. 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: