Erasmus+ projekto vizito Rumunijoje tikslas – mokytojų vertinimo gairės

Mokytojo darbo kokybė yra pagrindinis veiksnys siekiant gerinti švietimo rezultatus - apie tai Rumunijoje diskutavo mokytojų veiklos vertintojai iš Portugalijos, Baskų krašto (Ispanija), Italijos,  Lietuvos, Rumunijos ir konsultantai iš  Atvirojo Kipro bei Jungtinės Karalystės Cumbria universitetų.

2017 m. sausio 16–20 dienomis Kauno rajono vedėja Irena Marcinkevičienė ir vyriausioji specialistė Dalia Brazienė dalyvavo daugiašalio Erasmus+ ΚΑ2  projekto Nr. 2015-1-ES01-KA201-015972  „Mokyklų vadovų ir mokytojų veiklos vertinimas“ partnerių susitikime Rumunijoje, Prahovos regione, Ploiesti mieste.

2016 m. spalio mėnesį Portugalijoje vykusiame trečiajame projekto partnerių susitikime buvo parengtas Mokytojų veiklos vertinimo rekomendacijų planas. Projekto koordinatoriai iš Ispanijos Baskų autonominės srities švietimo, kalbos politikos ir kultūros departamento iki sausio mėnesio pagal numatytą planą parengė pirmąjį rekomendacijų variantą, kuris buvo tobulinamas atsižvelgiant į  partnerių atsiųstus pasiūlymus.

Parengtame dokumente pristačius mokytojų veiklos vertinimo strategijas ir įrankius, pagrindinis dėmesys skiriamas formuojamajam mokytojų veiklos vertinimui, siekiant padėti mokytojui tobulintis siūloma taikyti įvairius vertinimo šaltinius, duomenis, metodologijas. Visi dalyviai vieningai sutarė, kad mokytojo darbo kokybė yra pagrindinis veiksnys siekiant gerinti švietimo rezultatus, kad refleksija ir įsivertinimas yra esminiai mokyklos tobulinimo proceso elementai. Konsultantai pabrėžė būtinybę pateiktas vertinimo modelio charakteristikas, sritis, siūlomus kriterijus, procedūras, instrumentus pritaikyti prie savo šalies ar mokyklos konteksto. Leidinyje bus pateikta visų projekte dalyvaujančių šalių gerosios praktikos pavyzdžių.

Rumunijoje mokytojai kasmet atsiskaito už savo veiklą pristatydami kompetencijos portfelį, mokyklos administracijos taryba jiems rašo vertinimo balus (labai gerai, gerai, patenkinamai, nepatenkinamai). Penkerius metus iš eilės įvertinti labai gerais balais, mokytojai gali siekti aukštesnės antrojo ar pirmojo laipsnio kategorijos, nuo kurios priklauso aukštesnis atlyginimas ir karjeros galimybės. Jeigu mokytojas antrus metus įvertinamas nepatenkinamai, mokyklos taryba gali nutraukti mokytojo darbo sutartį. Švietimo inspekcijos vertintojai atvyksta į mokyklas vidutiniškai kas trejus metus pagal teminius, dalykinius, bendrojo vertinimo ar mokytojų skatinimo planus.

Mokyklos direktoriai, norėdami vadovauti mokyklai, kas ketverius metus turi dalyvauti konkurse ir įrodyti savo vadybines kompetencijas. Kadencijų skaičius neribojamas.

Lankantis Sinaja miestelio koleginėje mokykloje, direktorė pristatė pamokos vertinimo protokolą, pagal kurį vertina mokytojų praktinę veiklą 3-4 kartus per metus. Į pagalbą ji pasitelkia gerai dirbančius mokytojus dalykininkus, kurie kasmet yra mokomi vertinti kolegas. Tokių puikiai dirbančių mokyklų šalyje yra nedaug, nes jos pavadinimą „colegiul“ gauna tik už labai gerus mokinių rezultatus keletą metų iš eilės.

Kitas projekto partnerių susitikimas numatytas 2017 metų kovo pabaigoje Italijoje, kur bus rengiama interaktyvi mokymo kursų programa mokytojų praktikos vertintojams. 

 

KRS inf.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: