Domeikavoje susitiko Erasmus+ projekto ,,CiELO“ partneriai

Vasario 6-10 dienomis Domeikavos gimnazijoje vyko Erasmus+ projekto CiELO (2020-1-IT02-KA201-079994) partnerių mokymo ir mokymosi veiklos. Projekte dalyvavo 50 mokinių, mokytojų ir dėstytojų iš Kroatijos, Italijos, Rumunijos ir Lietuvos.

Itališkai „cielo“ reiškia „dangų“. Projekto tematika susijusi su tvarios ekonomikos vystymo aspektais, vandens ir dirvožemio taršos problemomis. Juo siekiama ugdyti mokinių atsakingumą naudojant gamtinius ir žmogaus sukurtus išteklius. Kaip teigiama projekto koncepcijoje, galvojama apie tai, „kas didesnis už didelį, aukštesnis už aukštą ir gyvybiškai svarbus mums visiems“.

Projekto susitikimas prasidėjo Domeikavos gimnazijos chemijos mokytojos Vygrės Čiužaitės aromaterapinių žvakių gamybos edukacija, kurioje taikytos chemijos, matematikos ir anglų kalbos žinios. Seminaras ne tik suteikė naujų patirčių, bet ir padėjo susidraugauti, patirti bendravimo džiaugsmą. Paskaitos, pristatymai ir pranešimai suteikė žinių ir įkvėpė mokinius savarankiškai atlikti praktines užduotis, parengti pristatymus.

Patirtinės veiklos vyko ne tik gimnazijoje, bet ir aukštųjų mokyklų, institutų auditorijose ir laboratorijose. Labai džiaugiamės užmegztomis tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvomis su Lietuvos Energetikos instituto, VDU Žemės ūkio akademijos, KTU Aplinkos inžinerijos instituto mokslininkais, atliekančiais tyrimus tvarumo, dirvožemio ir vandens apsaugos srityse.

Aktyvios mokymosi veiklos vyko ir Domeikavos gimnazijoje. Susitikime dalyvavo 3 mokslininkių iš Zagrebo universiteto, kuris yra CiELO projekto mokslinis partneris, grupė. Kalnakasybos, geologijos ir naftos inžinerijos fakulteto profesorė Lidija Hrnčević yra aktyvi mokinių pagalbininkė ir rašto darbų recenzentė. Projekto susitikimo Domeikavoje metu ji pristatė pranešimą apie kompleksinį pramoninių vandenų nuotekų giluminį valymą nuo organinių ir neorganinių priemaišų. Koordinuojančios organizacijos FEEM atstovė dr. Yulia Kiryakova skaitė pranešimą, kaip žemės ūkio subproduktai gali būti pakartotinai panaudoti biologinėse perdirbimo įmonėse. Domeikavos gimnazijos mokytojas, biofizikos mokslų daktaras Vilius Marma organizavo įtraukią paskaitą apie medžiagų perdirbimą, tvarumą ir panaudojimą, kurią iliustravo muzikos instrumentų iš perdirbtų medžiagų gamybos ir taikymo pavyzdžiais. Lietuvos Energetikos instituto doktorantės, aplinkosaugos aktyvistės Karolinos Gurjazkaitės paskaita „LET IT FLOW: Returning life to rivers” („Tegul teka – grąžinkime upėms gyvenimą“) apie užtvankų tinklą ir jo keliamas grėsmes gyvajai gamtai, galimus problemų sprendimo būdus, realių atvejų analizę, sulaukė itin gausaus dalyvių susidomėjimo ir klausimų).

Apibendrindami įgytas žinias ir patirtį, dirbdami tarptautinėse mokymosi grupėse, mokiniai diskutavo, naudodamiesi grafinio dizaino įrankiu Canva kūrė su projekto temomis susijusius minčių žemėlapius, pristatė savo darbų rezultatus.     

CiELO projekto mokymosi savaitės pabaigoje aptartos paskutiniojo projekto etapo veiklos, reikalavimai, technologiniai įrankiai, galimos problemos ir jų sprendimo būdai. Dalyviai reflektavo apie tai, ką mokėsi ir kokią įtaką Erasmus+ turėjo skirtingų šalių komandoms. Patirtys ir apibendrinimai užfiksuoti straipsniuose ir vaizdo medžiagoje. Tvariai ir nuosekliai keliaujama mokymosi ir sąmoningo aplinkos suvokimo keliu.

Projekto susitikimas baigėsi Birštone, kur dalyviai susipažino su mineralinio vandens gavybos istorija, atsikvėpė ir įkvėpė noro keistis ir keisti.

 

Domeikavos gimnazijos informacija

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos