Disbalansas tarp skirtingų savivaldybės teritorijų

Vienas iš Kauno rajono savivaldybės prioritetų – spręsti gyventojų skaičiaus disbalanso problemą tarp atskirų rajono gyvenviečių. Dabartinė situacija rodo, jog didžioji žmonių dalis susitelkusi gyvenamosiose vietovėse, kurios yra nutolusios nuo Kauno miesto iki 5 km. atstumu, tuo tarpu toliau nutolusiose gyvenamosiose teritorijose stebima gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Dėl to susiformavę infrastruktūros ir paslaugų teikimo netolygumai trukdo darniam rajono vystymuisi.
Rengiant bendrojo plano antrojo keitimo sprendinius ir pasiūlymus, dėmesys skiriamas šių netolygumų mažinimui ir efektyviam infrastruktūros bei finansinių resursų panaudojimui. Bendrojo plano sprendinių rengėjai iš naujo peržiūri viešojo transporto tinklą, kompleksiškai vertina inžinerinės infrastruktūros situaciją, pateikia įžvalgas dėl socialinių paslaugų plėtros ilgalaikėje perspektyvoje. Visapusiška ir išsami situacijos analizė užtikrins racionalų teritorijų plėtojimą ir efektyvų finansinių resursų paskirstymą.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: