Skelbimas dėl Viešosios įstaigos „Socialinės terapijos namai Akvila“ patalpų įsigijimo

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbiamas Viešosios įstaigos „Socialinės terapijos namai Akvila“ patalpų įsigijimo (gyvenamosios paskirties) nekilnojamojo turto objektų – butų ar namų, iš kurių bent vieną būtų galima pritaikyti negalią turintiems asmenims, pirkimas. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija Viešosios įstaigos „Socialinės terapijos namai Akvila“  J.Biliūno g. 22, Garliava, Kauno raj., el.p. jolita@akvila.lt , tel. 8 688 92482.

Perkamo turto paskirtis – gyvenamoji (socialinėms dirbtuvėms įrengti). Objektas bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, todėl turi atitikti STR pritaikymo reikalavimus žmonių su negalia reikmėms. Perkamo turto vieta – Kauno rajono savivaldybės teritorija, esančias nekilnojamo turto verčių zonoje 16.7 (Garliavos m., Budrių k., Jonučių k., Mastaičių k., Narsiečių k., Naugardiškės k., Teleičių k., Tirkiliškių k., Ireniškių k., Jonučių II k., Karkazų k., Ražiškių k., Seniavos k.).

Pasiūlymai pateikiami iki 2021 m. balandžio 6 d. 15:00 val. (Lietuvos laiku). Viešosios įstaigos „Socialinės terapijos namai Akvila“  J.Biliūno g. 22, Garliava, Kauno raj., užklijuotame voke su užrašu „Skelbiamoms deryboms dėl patalpų pirkimo“ " (ne paštu). Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, 2021 m. balandžio 6 d. 15.45 val., Viešosios įstaigos „Socialinės terapijos namai“  J.Biliūno g. 22, Garliava, Kauno raj.

Informacija apie pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su turto pirkimu, skelbiama Viešosios įstaigos „Socialinės terapijos namai Akvila“ interneto svetainėje www.akvila.lt ir Kauno rajono savivaldybės tinklapyje www.krs.lt, el.p. jolita@akvila.lt , tel. 8 688 92482.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: