Kviečiame teikti prašymus dėl būsto pritaikymo vaikams, turintiems sunkią negalią

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas (Toliau – Tvarkos aprašas).

Šeimoms sudaryta galimybė prisitaikyti būstą, gyvenamąją aplinką ir/ar esant vaiko sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, įsigyti techninės pagalbos priemones, nurodytas Tvarkos aprašo 6 priede.

Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis.

Kauno rajono savivaldybės administracijai iš valstybės biudžeto 2019 m. būstams pritaikyti skirta 10328.23 Eur. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne daugiau nei    5700 Eur. Vieno keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne daugiau nei 6270 Eur. Techninės pagalbos priemonėms įsigyti gali būti skiriama ne daugiau nei 1900 Eur.

Kauno rajono gyventojai, auginantys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis, dėl būsto pritaikymo gali kreiptis į Kauno rajono savivaldybės Dokumentų priėmimo skyrių, Savanorių pr. 371, Kaunas, ar į savo gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl techninių pagalbos priemonių įsigijimo prie prašymo būtina pateikti išrašą iš vaiko medicinos dokumentų (forma 027/a), kuriame būtų nurodytos reikalingos techninės pagalbos priemonės.

Prašymai priimami iki š. m. liepos 18 d. (imtinai).

Informacija teikiama tel. 837 30 55 12, mob. tel. 8 690 06 706.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: