Bendruomenės plės žinias klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje

Vykstantys planetos klimato pokyčiai keičia pasaulį. Tokiam visuotiniam iššūkiui reikia visuotinio atsako. Šiuo tikslu 2019 m. gruodžio mėn. buvo paskelbtas ES strateginis dokumentas „Europos žaliasis kursas“, kuriame pateikiamos veiksmų gairės, kaip spręsti klimato kaitos ir aplinkos problemas, tuo pačiu užtikrinant ekonomikos tvarumą.

Naujų iššūkių fone iškyla problema, kaip įtraukti visuomenę, kad ji galėtų kryptingai prisidėti prie šių problemų sprendimo. Atliktos apklausos rodo, kad nors nemaža dalis Lietuvos piliečių suvokia klimato kaitos svarbą (72 proc. LT respondentų, kai ES vidurkis 78 proc.), tačiau asmeniškai prisidėti linkę vos trečdalis.

Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“ (ECAT) jau daugiau nei du dešimtmečius prisideda prie aplinkosaugos idėjų skleidimo, visuomenės sąmoningumo ugdymo. Drauge su Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga (KRBOS) buvo parengtas ir 2020 m. spalį pradėtas įgyvendinti projektas, kuriuo siekiama stiprinti pilietinę visuomenę, didinti bendruomenių informuotumą klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje, ugdyti jų kompetencijas ir gebėjimus dalyvauti įgyvendinant šios srities strateginius tikslus.

Projektas „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos srityje“ finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis per Aktyvių piliečių fondą www.apf.lt.

Vis dažniau kylant konfliktams tarp gyventojų ir teršiančių įmonių, svarbu ne tik spręsti atsiradusias problemas, bet planingai užkirsti joms kelią. Tam būtinas bendruomenių įgalinimas, gebėjimas komunikuoti, strateguoti.

Įgyvendinant projektą bus profesionaliai pateikta konkreti ir motyvuojanti informacija apie vykstančius aplinkos pokyčius, ateities prognozes, galimus sprendimo būdus, ES ir Lietuvos strategines ir politines kryptis. Tai padidins bendruomenių informuotumą klimato kaitos ir aplinkosaugos srityje, sustiprins Kauno rajono bendruomenių gebėjimus ir paskatins įsitraukimą dalyvauti pilietinėse veiklose. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti www.ecat.lt .

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: