Baigiamas rengti nuotolinio mokymosi kursas mokytojų vertintojams virtualioje Moodle aplinkoje

Pagal Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vykdomo  daugiašalio Erasmus+ ΚΑ2  projekto Nr. 2015-1-ES01-KA201-015972 „Mokyklų vadovų ir mokytojų veiklos vertinimas“ programą vyriausioji specialistė Dalia Brazienė kovo mėn. pabaigoje dalyvavo partnerių susitikime Italijoje, Bolzano mieste (Pietų Tirolis).

Vizito tikslas – parengti nuotolinio mokymosi kursą mokytojų vertintojams pagal projekto partnerių jau sukurtas Mokytojų veiklos vertinimo rekomendacijas. Nuotolinio mokymosi pamokoms buvo keliami du tikslai. Pirma, besimokančiajam mokytojų veiklos vertintojui suteikti įvairiapusę perspektyvą. Antra, parengti užduotis pagal konkrečiose pamokose keliamus specifinius tikslus.

Toks virtualioje Moodle aplinkoje pateiktas mokymosi įrankis turėtų būti lengvai pritaikomas bet kuriai Europos švietimo sistemai ir suteikti mokytojų veiklos vertintojams reikalingų kompetencijų, gebėjimų ir įgūdžių. Mokymosi medžiagoje pateikiama informacija apie naujausius tarptautinius šios srities duomenis, metodus, tendencijas, priemones ir pan. Parengtos  užduotys skatina mąstyti, vertinti, lyginti savo ir kitų šalių praktikas, o ne jas kopijuoti.

Visa šio projekto metu parengta medžiaga apie vertinimo strategijas bei priemones yra orientuota į ugdomąjį konsultavimą: ir mokytojų, ir vadovų, ir kitų vertintojų. Ji suteikia gerą pagrindą mokytis, ieškoti, tyrinėti, reflektuoti ir tobulintis tiek individualiai, tiek bendradarbiaujant.

Projekto koordinatoriai iš Ispanijos Baskų autonominės srities švietimo, kalbos politikos ir kultūros departamento liepos mėn. pradžioje San Sebastiane organizuos tarptautinę projekto baigiamąją konferenciją, kurioje kiekvienas partneris pristatys savo šalies gerąją patirtį. Mes esame pakviesti skaityti pranešimą apie mokyklų vadovų vertinimo praktiką Lietuvoje. 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: