Premjera: Lietuvoje atgims kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“

Kauno rajono gyventojų ir svečių laukia premjera – bus pristatoma žymių lietuvių išeivių – A. Stankevičiaus ir H. Nagio kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“, kuri Lietuvoje suskambės naujai. Jos premjeros laukia ir Kanados lietuviai už Atlanto.

Ši religiniais ir tautiniais motyvais paremta kantata buvo sukurta ir skirta Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui ir pirmą kartą atlikta 1987 m. gegužės 23 d. Šv. Kazimiero parapijos šventovėje Monrealyje, Kanadoje. Kantatą atliko Monrealio ir Ontario jungtinis choras, solistai G. Čepkauskienė, S. Žiemelytė, V. Verikaitis ir A. Keblys. Chorui ir solistams tuo metu talkino 18 muzikantų orkestras ir vargonai, dirigavo pats autorius, kompozitorius Aleksandras Stankevičius. Poetui Henrikui Nagiui pavyko parašyti poetiškai jautrų ir komponavimui tinkamą tekstą.

Kantatos atlikimo Kauno rajone sumanytoja ir iniciatorė Rita Bieliauskaitė pasakoja, kad šį kartą kantata bus „prikelta“ Lietuvoje ir skirta teksto autoriaus, poeto Henriko Nagio 100 – ųjų gimimo metinių progai. „Skambės ne tik solistų (G. Kuzmickaitės,  R. Preikšaitės, P. Bagdono ir T. Ladigos) atliekamos partijos, bet dainuos ir gausus jungtinis choras – Kauno rajono Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salės mišrus choras „Versmė“ (vad. R. Endriukaitienė), Kauno rajono Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vad. D. Šakalienė) bei VDU Akademinis choras „Vivere Cantus“ (vad. R. Daugėla)“, – pasakoja Ramučių kultūros centro kultūros projektų vadovė R. Bieliauskaitė ir priduria, kad pirmojoje premjeroje dalyvaus ir aktorius D. Svobonas, kuris prieš kiekvieną kantatos dalį skaitys poeto H. Nagio tekstus.

Tuo, kad ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ skambės Lietuvoje, džiaugiasi ir Kanados lietuviai. Projekto vadovė R. Bieliauskaitė pasakoja, kad apie Ramučių kultūros centro organizuojamą projektą ir planuojamą lietuviams pristatyti kantatą sužinoję kompozitorius A. Stankevičius su žmona K. Klioryte atsiuntė naujai išleistas natas ir daug linkėjimų nuo Kanados lietuvių bendruomenės. „Išeivijos lietuviai, supratę, kad kantata bus atlikta Lietuvoje, iš karto paprašė premjeros įrašo ir netgi yra nusiteikę stebėti premjerą „gyvai“ live transliacijos būdu“, – apie transatlantinį renginį pasakoja R. Bieliauskaitė.

Kantata (it. dainuoti) – aukšto lygio muzikinis kūrinys, skirtas dainuotižgiedoti solo ir ansambliams, palydint muzikos instrumentams.

Kauno rajono Ramučių kultūros centro organizuojama kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ publikai bus pristatyta spalio 16 d. Domeikavoje, spalio 17 d. Babtuose ir spalio 18 d. Raudondvaryje.

Diriguos R. Daugėla.

Koncertmeisterė – A. Pranculytė–Jončienė.

Kviestiniai atlikėjai – R. Petkevičius (smuikas) ir V. Niedvaras (birbynė).

Įėjimas nemokamas.

Renginiai organizuojami pagal visus Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus, išlaikant tarp žiūrovų reikiamus atstumus.

Publikos prašoma visų koncertų metu dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: