ASMENINIS ASISTENTAS – PAGALBA ŽMONĖMS SU FIZINE IR (AR) KOMPLEKSINE NEGALIA

Kauno rajono savivaldybės administracija su projekto partneriu Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga pradeda teikti asmeninio asistento paslaugas. Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų iki pensinio amžiaus. Jiems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka turi būti nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios.

Kviečiame Kauno rajono gyventojus teikti prašymus asmeninio asistento paslaugai gauti į Kauno rajono savivaldybės Dokumentų priėmimo skyrių (Savanorių pr. 371) ir gyvenamosios vietos seniūnijas.

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę teikiama pagalba, sudaranti sąlygas jo savarankiškumui ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninis asistentas asmeniui gali teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusių su mokymo procesu):

  • asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
  • asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
  • suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Prioritetas teikiamas asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje.

Projekto trukmė – 18 mėn.

  1. Asmuo pateikia: prašymą (laisvos formos), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, NL ar DL pažymą, dokumentus pagrindžiančius prioriteto suteikimą.
  2. Savivaldybės administracija – socialinis darbuotojas kartu su asmeniu (jo atstovu) pildo klausimyną. Socialinis darbuotojas teikia išvadą ir rekomendaciją (dėl paslaugos poreikio, veiklų, valandų skaičiaus) sprendimą priimančiam darbuotojui.
  3. Paslaugos teikėjas ir asmuo sudaro paslaugų teikimo sutartį.
  4. Asmuo ir asmeninis asistentas sudaro Individualų asmeninio asistento paslaugų teikimo planą.


Daugiau informacijos mob. tel. (8 614) 05 688 arba el. paštu agne.ceinoriute@krs.lt                                                                                                            

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: