Korupcijos prevencija

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis atliekame teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 243)

2021 metai.

 1. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2021 m. projektų  finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“.
 2. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose tvarkos nustatymo“.
 3. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir  naudojimo Kauno rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“
 4. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas "Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatomą, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo" patvirtinimo.
 5. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas "Dėl Kauno rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo".
 6. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Piniginės socialinės paramos Kauno rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendinio Nr. TS-358 „Dėl Vidaus sandorių sudarymo“ pakeitimo“.
 8. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kauno rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 9. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vidaus sandorių sudarymo“.
 10. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų, teikiamų socialinės globos įstaigose, organizavimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 11. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 12. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimų nagrinėjimo tvarkos“

 13. Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Kauno rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo