Korupcijos prevencija

Interesų konflikto prevencija

Kauno rajono savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

 1. Administracijos direktorius.
 2. Administracijos direktoriaus pavaduotojas.
 3. Valstybės tarnautojai, priskirti šioms pareigybių grupėms:
  • skyriaus vedėjas;
  • seniūnas;
  • vyresnysis patarėjas;
  • vedėjo pavaduotojas;
  • seniūno pavaduotojas;
  • vyriausiasis specialistas;
  • vyresnysis specialistas;
 4. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jei jis yra:
  • viešojo pirkimo komisijos narys;
  • paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantis viešųjų pirkimų organizatorius);
  • viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantis ekspertas;
  • viešojo pirkimo iniciatorius.

Kauno rajono savivaldybės administracijos atitikties pareigūnas, atsakingas už interesų konfliktų prevenciją:

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas

El. paštas

Indrė Stankienė

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė

(8 37) 30 55 09

 

indre.stankiene@krs.lt

Siekiant užtikrinti efektyvią Kauno rajono savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) darbuotojų ir Administracijos direktoriui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų, kuriuos į pareigas skiria Administracijos direktorius, viešųjų ir privačių interesų konflikto prevenciją, Administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. ĮS-1302 patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės Kauno rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl atitikties pareigūno paskyrimo

Savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas