Korupcijos prevencija

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

1. Kauno rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai:
1.1. Savivaldybės administracijos direktorius;
1.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
1.3. Skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), seniūnas;
1.4. Skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje), seniūno pavaduotojas.
2. Kauno rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai.
3. Kauno rajono savivaldybės viešųjų įstaigų vadovai.
4. Kauno rajono savivaldybės akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, vadovai.