Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Piliuonos gimnazijos

Projekto pavadinimas

Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Piliuonos gimnazijos

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

Prisidėti prie Piliuonos kaimo bendruomenės užimtumo, socialinės ir ekonominės gerovės, gyvenamosios aplinkos gerinimo, skatinant aktyvų laisvalaikį ir sveiką gyvenseną.

 Projekto aprašymas:

Piliuonos bendruomenė neturi saugios, jų poreikius atitinkančios laisvalaikio,  poilsio ir sporto erdvės. Sutvarkyta Piliuonos kaimo viešoji erdvė bus patraukli įvairaus amžiaus ir socialinės padėties grupėms, pritaikyta tiek aktyviam, tiek pasyviam laisvalaikiui praleisti. Siekiant pagerinti Piliuonos kaimo viešojo naudojimo infrastruktūrą planuojama atlikti šiuos darbus: atnaujinti vaikų žaidimų aikštelę, pastatyti dviračių stovus/laikiklius, įrengti betoninių plytelių pėsčiųjų takus su pandusais, pastatyti suoliukus, pasodinti medžius, pastatyti naujus šviestuvus, įrengti žalias vejas, automobilių stovėjimo aikšteles, pastatyti tvoras su vartais ir varteliais.

Projektas finansuojamas pagal Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos prioriteto Nr. 1 „Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonės „ Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“.

Projekto įgyvendinimo finansavimas yra iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

Vietos projekto vykdymo sutartis pasirašyta 2018 m. birželio 18 d. 

Įgyvendinimo laikas

2018–2021 m.

Projekto vertė

238 900 Eur

Planuojama parama

92 000 Eur

Savivaldybės lėšos

146 900 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė –Piliuonos gimnazijos direktorė Dalia Vasauskienė