Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)

Projekto pavadinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas).

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kauno rajone. Numatomos projekto investicijos prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

 

Projekto aprašymas:

Pagrindinės problemos kurioms spręsti yra inicijuotas projektas - Kauno raj. Ilgakiemio, Juragių, Padauguvos, Zapyškio gyvenviečių vandenvietėse išgaunamas ir gyventojams tiekiamas vanduo neatitinka geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų. Dalis Ramučių, Kulautuvos, Šlienavos, Žiegždrių gyv. neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos VT ir/ar NT sistemos ir gauti kokybiškas viešąsias paslaugas, kadangi tinklų sistema nėra pakankamai išvystyta. Piliuonoje visai nėra nuotekų surinkimo sistemos. Dalis Raudondvaryje, Bubiuose, Šlienavoje esančių VT ir/ar NT vamzdynų yra susidėvėję ir nebetinkami eksploatuoti bei neužtikrina viešai teikiamų paslaugų kokybės. Įgyvendinant projektą Kauno rajone numatoma: įrengti gręžinius bei pastatyti naujus VGĮ ir taip pagerinti viešai teikiamo geriamojo vandens kokybę; pakloti naujus VT ir/ar NT tinklus, rekonstruoti esamus VT ir/ar NT tinklus ir taip sudaryti galimybę gyventojams prisijungti prie centralizuotos sistemos bei užtikrinti nepertraukiamas kokybiškas viešąsias paslaugas; pastatyti naujus NVĮ ir taip užtikrinti tinkamą nuotekų išvalymą. Remiantis LR Planuojamos ūkinės veiklos PAVĮ nuostatomis, planuojamoms veikloms nereikia atlikti PAV procedūrų. Šlienavos-Žiegždrių VT plėtros veiklai, yra atliktas reikšmingumo dėl Natūra 2000 teritorijų nustatymo vertinimas. Teritorijos, kuriose bus vykdomos veiklos, nepatenka į “Natura 2000” teritoriją.

Projekto tikslinės grupės - Kauno raj. Ilgakiemio, Juragių, Padauguvos, Zapyškio, Ramučių, Kulautuvos, Šlienavos, Žiegždrių, Piliuonos, Raudondvario, Bubių gyventojai.

 

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21  „Geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Įgyvendinimo laikas

2016–2019 m.

Projekto vertė

6 463 747,64 Eur

Parama

4 250 029,56 Eur

Kontaktinis asmuo

Gitis Urbelis, UAB „Giraitės vandenys“ direktorius, (8 37) 32 81 28

Egidijus Katilius, Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. (8 37) 30 55 64