Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: Sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Prisidedant prie Kauno regiono bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtros, Kauno rajone bus pastatyti 4 grupiniai gyvenimo namai projekto lėšomis įsigytuose sklypuose, sukuriant 40 apgyvendinimo vietų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia iš socialinės globos centro „Vija“, įkurtas 25 vietų dienos užimtumo centras/socialinės dirbtuvės, 12 vietų socialinės dirbtuvės ir 10 vietų socialinės dirbtuvės Kauno rajone visiems šiems trims objektams įsigyjant tinkamas patalpas rajone. Įgyvendinus Projektą bus pagerintas bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų prieinamumas suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia.

Įgyvendinimo laikas

2020-2023 m.

Projekto vertė

2.008.175,25 Eur

Planuojama parama

2.008.175,25 Eur

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Savivaldybės lėšos

 

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė.