Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje, įsigyjant socialinius būstus

Projekto pavadinimas

Socialinio būsto fondo plėtra Kauno rajono savivaldybėje, įsigyjant socialinius būstus

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: padidinti Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

projekto metu planuojama, kad Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra bus tiesiogiai susieta su projekto rengimo metu Savivaldybėje sudarytų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše, esančių ir ilgiausiai socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų ir šeimų poreikių užtikrinimui. Tuo tikslu Kauno rajone bus perkami 3 socialiniai būstai. Įgyvendinus projektą, sumažės Kauno rajono savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų skaičius ir tuo pačiu, padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės tikslinės grupės ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė.

Projektas finansuojamas  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto plėtra“

Įgyvendinimo laikas

2020-2022 m.

Projekto vertė

167.260,78 Eur

Planuojama parama

142.171,66 Eur

Finansuojama iš Regioninės plėtros fondo lėšų.

Savivaldybės lėšos

25.089,12 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (investicijoms) Dovilė Bartašiūnaitė.