Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas)

Projekto pavadinimas

Garliavos miesto gatvių rekonstrukcija (II etapas)

Projekto aprašymas

Projekto tikslas: Plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Garliavos mieste, gerinant šių kelių techninius parametrus.

Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Garliavos miesto V. Montvilos gatvė. Gatvės rekonstrukcijos darbai ženkliai pagerins gatvės  techninius parametrus, kurie šiuo metu yra kritiškai blogos būklės. Projekto rezultatai (rekonstruota 0,343 km ilgio gatvė) kompleksiškai papildys ir atnaujins miesto susisiekimo infrastruktūrą, užtikrins eismo dalyvių saugumą.

Įgyvendinimo laikas

2020-2023 m.

Projekto vertė

462 339,80 Eur

Prašoma parama

213 921,38 Eur        

Projektas finansuojama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 įgyvendinimo priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Savivaldybės lėšos

248 418,42 Eur

Kontaktinis asmuo

Projekto vadovė – Garliavos seniūnė Nijolė Tarvydienė.