Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto pavadinimas

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas  - šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų įsteigimas Kauno rajone ir veikiančių vaikų dienos centrų plėtra.

Projekto metu numatoma: šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų plėtra, vaikų dienos centrų tinklo plėtra, t.y. naujų vaikų dienos centrų steigimas, veikiančių vaikų dienos centrų plėtra, kuria bus didinamas nuolatinių vaikų dienos centrų lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Projekto paraiškos teikėjas – Kauno rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai: SBĮ Vaiko gerovės centras „Gynia“, labdaros ir paramos fondas „Nemuno krašto vaikai“ ir vaikų dienos centrai.


Projektas finansuojamas  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonęInstitucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ (08.1.1-CPVA-V-427) iš Regioninės plėtros fondo lėšų.

Įgyvendinimo laikas

2018-2022 m.

Projekto vertė

301 528 Eur

Planuojama parama

301 528 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktinis asmuo

Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė