Administracinė informacija

Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, atrenkančių viešųjų pirkimų laimėtojus sąrašas

Pirkimo organizatoriai

Lidija Abramavičienė

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Dainė Remigija Dapkienė

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Rita Grabauskienė

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Kristina Kleiniauskė

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Eglė Vakauskė

Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė

Kristina Kardelienė

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Natalija Juozaitytė

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Lijana Bernotienė

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė

Feliksas Gedvilas

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas

Birutė Jagrienė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Skaidra Katilienė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Aurimas Radzevičius

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas

Miglė Trainienė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Daiva Grigalė

Bendrojo skyriaus vedėja

Svajūnas Kėkštas

Bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Kristina Stankevičienė

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Šarūnas Urbanavičius

Bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Jurgita Rakauskaitė

Aplinkos skyriaus vyr. specialistė

Marius Čelka

Aplinkos skyriaus vyr. specialistas

Lina Zamulskienė

Archyvo skyriaus vyr. specialistė

Jolita Vanagienė

Archyvo skyriaus vyr. specialistė

Sonata Grigelienė

Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

Mindaugas Arbačiauskas

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Lijana Račkevičienė

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

Viktor Aleksejevič

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Indrė Stankienė

Personalo skyriaus specialistė

Dovilė Bartašiūnaitė

Teisės skyriaus vyr. specialistė

Nida Noreikienė

Civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė

Svetlana Variakojienė

Viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija

Mantas Rikteris

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Violeta Ambrazevičienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Eglė Garšvienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Neringa Kolaitienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Egidijus Katilius

Aplinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Mindaugas Kruopis

Urbanistikos skyriaus vedėjas

Rita Misiūnienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Daiva Buzienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Irena Jonaitienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintaras Vasilavičius

Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas

 

Viešųjų pirkimų laimėtojai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio nuostatomis:

  1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal:

1) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Vertinant atsižvelgiama į kainą arba sąnaudas ir kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, įskaitant kokybinius, aplinkosaugos ir (arba) socialinius kriterijus, pavyzdžiui:

a) techninius pranašumus, estetines ir funkcines charakteristikas, prieinamumą, tinkamumą visiems vartotojams, socialines, aplinkosaugines ir inovatyvias charakteristikas bei sąžiningos prekybos sąlygas. Darbų pirkimuose privaloma įtraukti šį kriterijų įvertinant, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį;

b) pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų organizavimą, kvalifikaciją ir patirtį, kai tai daro reikšmingą įtaką pirkimo sutarties įvykdymo kokybei;

c) garantinę priežiūrą ir techninę pagalbą, pristatymo sąlygas (pavyzdžiui, pristatymo datą, procesą, trukmę arba įvykdymo laikotarpį);

2) sąnaudas, kurios apskaičiuojamos pagal gyvavimo ciklo sąnaudų metodą, aprašytą šio įstatymo 56 straipsnyje;

3) kainą.

  1. Pirkimų, kuriuos atliekant ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas tik pagal kainą, vertė kiekvienais kalendoriniais metais negali sudaryti daugiau kaip 70 procentų bendros perkančiosios organizacijos pirkimų vertės, į kurią neįskaičiuojama mažos vertės pirkimų ir pagal šio įstatymo 72 straipsnio 3 dalį atliktų pirkimų vertė.