Administracinė informacija

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Kauno rajono savivaldybėje kuriama tokia darbo aplinka, kurioje darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų, ar kuriais būtų siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti. Kuriama organizacinė kultūra, nustatytos pozityvaus elgesio / etikos taisyklės, sukuriama sveika darbo aplinka, kurioje darbuotojai jaučiasi vertinami, užtikrinama palankesnė darbo kultūra ir pasiekiama geresnių veiklos rezultatų. Kuriant tokią aplinką įtraukiami visų grandžių darbuotojai ir kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už psichologinio smurto darbe prevenciją.

Darbuotojas pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (ar) naudojamas smurtas, elektroniniu paštu smurtas@krs.lt pateikia patvirtintos formos užpildytą „Pranešimą apie Kauno rajono savivaldybės administracijoje galimai patirtą smurtą ir (ar) priekabiavimą.

Atsakingas asmuo, į kurį galima kreiptis dėl Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos Kauno rajono savivaldybės administracijoje įgyvendinimo yra administracijos vyriausioji specialistė Irena Remeikienė, tel. (8 37) 305 517, (8 670) 88573, el. p. smurtas@krs.lt.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. ĮS-4145 „Dėl smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos Kauno rajono savivaldybės administracijoje patvirtinimo“

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika Kauno rajono savivaldybės administracijoje

Pranešimas apie Kauno rajono savivaldybės administracijoje galimai patirtą smurtą ir (ar) priekabiavimą

Kauno rajono savivaldybės administracijos smurto ir priekabiavimo pranešimų registras

Kauno rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, patyrusių arba galimai patyrusių smurtą ir priekabiavimą darbe, veiksmų schema

Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų elgesio taisyklių atmintinė

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. ĮS-4177 „Dėl asmens, atsakingo už smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje, paskyrimo“