Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2019m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2019 III ketvirtis UŽ 2019 IV ketvirtis
Valstybės politikai
1 Savivaldybės meras 1 3960 3754
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 2903 2897
Politinio  (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2405 2507
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1481 1439
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2491 2546
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2670 2684
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas 1 2258 2248
3 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos vyr.specialistas 2 1464 1407
Valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 3263 3286
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 2988 2941
3 Skyriaus vedėjas 17 2157 2075
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 17 2198 2066
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 110 1343 1388
6 Savivaldybės gydytojas 1 1600 1593
7 Seniūnas 25 1946 1930
8 Specialistas 8 1020 1069
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 93 1142 1128
2 Seniūno padėjėjas 6 717 704
3 Socialinio darbo organizatorius 22 990 1201
4 Seniūnijos specialistas 34 863 869
5 Raštvedys 3 1068 1176
6 Vairuotojas 8 916 789
7 Valytojas, darbininkas 15 555 555
8 Bendruomenės veiklos administratorius 7 1481 1123