Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2021m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2020 IV ketvirtis UŽ 2021 I ketvirtis
Merija
1 Savivaldybės meras 1 4425 3911
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 3197 3215
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2251 2383
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1654 1735
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2565 2559
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2756 2741
2 Savivaldybės kontrolieriaus patarėjas 2 2895 2314
3 Vyriausiasis specialistas  2 2203 1692
 Administracijos valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 3351 3403
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3062 2565
3 Skyriaus vedėjas 16 2388 2492
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 15 2303 2464
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 88 1557 1581
6 Savivaldybės gydytojas 1 2041 2297
7 Seniūnas 25 2200 2265
8 Seniūno pavaduotojas 21 1390 1451
8 Specialistas 8 1330 1276
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 100 1390 1455
2 Seniūno padėjėjas 4 1021 1271
3 Socialinio darbo organizatorius 21 1328 1319
4 Seniūnijos specialistas 34 1183 1204
5 Raštvedys 3 1350 1312
6 Vairuotojas 8 1196 1098
7 Valytojas, darbininkas 15 607 642