Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2019m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2019 I ketvirtis UŽ 2019 II ketvirtis
Valstybės politikai
1 Savivaldybės meras 1 3883 3955
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 2743 2573
Politinio  (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2004 2340
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1021 1503
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 1974 2491
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2638 2325
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas 1 1837 1865
3 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos vyr.specialistas 2 1282 1354
Valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 3496 2980
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 2834 2635
3 Skyriaus vedėjas 17 2042 2022
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 17 2030 2080
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 109 1234 1352
6 Savivaldybės gydytojas 1 1488 1642
7  Kalbos tvarkytojas 1 1184 1306
8 Seniūnas 25 1839 1932
9 Specialistas 8 963 1031
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 84 1076 1047
2 Seniūno padėjėjas 6 790 717
3 Socialinio darbo organizatorius 22 954 991
4 Seniūnijos specialistas 32 785 794
5 Raštvedys 3 977 1093
6 Vairuotojas 8 974 1002
7 Valytojas, darbininkas 15 555 555
8 Bendruomenės veiklos administratorius 7 1087 1055