Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Kauno rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių  skaičius (2020m.) Vidutinis darbo užmokestis (Eur.)
      UŽ 2020 I ketvirtis UŽ 2020 II ketvirtis
Valstybės politikai
1 Savivaldybės meras 1 4144 4277
2 Savivaldybės mero pavaduotojas 2 3095 3151
Politinio  (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai
3 Savivaldybės mero patarėjas 4 2234 2461
4 Savivaldybės mero padėjėjas 6 1403 1604
5 Savivaldybės tarybos sekretorius 1 2556 2885
BĮ Kontrolės ir audito tarnyba
1 Savivaldybės kontrolierius 1 2750 2756
2 Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas 1 2313 2362
3 Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos vyr.specialistas 2 1559 1849
Valstybės tarnautojai
1 Administracijos direktorius 1 3320 4218
2 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2 3010 3645
3 Skyriaus vedėjas 16 2474 2441
4 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 15 1843 2076
5 Vyriausiasis specialistas (VT) 89 1283 1607
6 Savivaldybės gydytojas 1 1862 2312
7 Seniūnas 25 2073 2150
8 Seniūno pavaduotojas 18 1360 1508
8 Specialistas 7 1153 1239
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis
1 Vyriausiasis specialistas (DS) 96 1181 1274
2 Seniūno padėjėjas 5 851 878
3 Socialinio darbo organizatorius 21 1179 1275
4 Seniūnijos specialistas 36 948 1059
5 Raštvedys 3 1273 1266
6 Vairuotojas 7 1056 1134
7 Valytojas, darbininkas 15 607 607