Administracinė informacija

Darbo taryba

Kauno rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos nariai

Darbo tarybos nariai:

Raminta Grėbliauskienė, Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo sk. vedėja, Darbo tarybos pirmininkė.

Šarūnas Pikelis, Batniavos seniūnijos seniūnas, Darbo tarybos pirmininkės pavaduotojas.

Eglė Spiečiuvienė, Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo sk. vyr. raštvedė, Darbo tarybos sekretorė.

Lina Mišeikienė, Domeikavos seniūnijos seniūnė.

Melita Trečiokienė, Tarpžinybinio archyvo vedėja.

Rytė Valentaitė, Urbanistikos skyriaus vyr. specialistė.

Audronė Kavaliūnienė, Alšėnų socialinio darbo organizatorė.

Į Kauno rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybą prašome kreiptis raštu e. paštu  darbotaryba@krs.lt  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos veiklos reglamentas