Administracinė informacija

Biudžeto suvestinės

Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas

Sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto patvirtinimo

Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2023 m. biudžetas, tūkst. eur

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimų paskirstymas pagal išlaidų grupes, tūkst. eur

Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2023 m. biudžetas. tūkst. Eur.

Lėšų ugdymo reikmėms paskirstymas švietimo įstaigoms 2023 m., tūkst. Eur

Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2023 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, tūkst. Eur

Europos sąjungos lėšos 2023 m., tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2022 m. biudžetas

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2022 m. biudžetas. tūkst. Eur.

Lėšų ugdymo reikmėms paskirstymas švietimo įstaigoms 2022 m., tūkst. Eur

Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2021 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, tūkst. Eur

Europos sąjungos lėšos 2021 m., tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur

Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys, tūkst. Eur

Sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžetas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2021 m. biudžetas. tūkst. Eur.

Lėšų ugdymo reikmėms paskirstymas švietimo įstaigoms 2021 m., tūkst. Eur

Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2021 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, tūkst. Eur

Europos sąjungos lėšos 2021 m., tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur

Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžetas

Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2020 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimų paskirstymas pagal išlaidų grupes, tūkst. Eur

Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, tūkst. Eur

Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys, tūkst. Eur

Europos sąjungos lėšos 2020 m., tūkst. Eur

Lėšų ugdymo reikmėms paskirstymas švietimo įstaigoms 2020 m., tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto tvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimų paskirstymas pagal išlaidų grupes, tūkst. Eur  

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto tvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur  

Kauno rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimų paskirstymas pagal išlaidų grupes, tūkst. Eur  

Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2018 m., tūkst. Eur 

Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, tūkst. Eur 

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2018 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, tūkst. Eur 

Kauno rajono privatiems darželiams skiriamos lėšos 2018 m., tūkst. Eur  

Kauno rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur 

Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys, tūkst. Eur  

Europos sąjungos lėšos 2018 m., tūkst. Eur  

Kauno rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto tvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. Eur               

Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2017 m. biudžetas, tūkst. Eur                                                       

Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2017 m., tūkst. Eur                  

Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, tūkst. Eur                                                       

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2017 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, tūkst. Eur                                                                                                       

Kauno rajono privatiems darželiams skiriamos lėšos 2017 m., tūkst. Eur  

Kauno rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. Eur

Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys, tūkst. Eur

Kauno rajono savivaldybės 2016 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto tvirtinimo
Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, tūkst. eur
Kauno rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimų paskirstymas pagal išlaidų grupes, tūkst. eur
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2016 m., tūkst. eur
Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, tūkst. eur
Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2016 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, tūkst. eur
Kauno rajono privatiems darželiams skiriamos lėšos 2016 m., tūkst. eur
Kauno rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas, tūkst. eur

Kauno rajono savivaldybės 2015 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto tvirtinimo
Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, eurais
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2015 m., eurais
Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams, eurais
Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2015 metų biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė, eurais
Speciali tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 m., eurais
Kauno rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas, eurais
Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys, eurais
Kauno rajono privatiems darželiams skiriamos lėšos 2015 m., eurais

Kauno rajono savivaldybės 2014 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto tvirtinimo
Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis  (tūkst. Lt.)
Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2014 m. biudžetas
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2014 m.
Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams
Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2014 m. biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų suvestinė
Speciali tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, 2014 m. tūkst. Lt
Kauno rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai pagal programas
Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys

Kauno rajono savivaldybės 2013 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto tvirtinimo
Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis  (tūkst. Lt.)
Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2013 m. biudžetas
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2013 m.
Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams
Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2011 m. specialiųjų programų sąmatų (pajamų – išlaidų) patikslinta suvestinė  2013 metų biudžetinių įstaigų pajamų suvestinė
Speciali tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, tūkst. Lt
Laisvo biudžeto lėšų likučio skirstinys
Kauno rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai pagal programas

Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto tvirtinimo
Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis  (tūkst. Lt.)
Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2012 m. biudžetas
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2012 m.
Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams
Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2010 m. specialiųjų programų sąmatų (pajamų – išlaidų) patikslinta suvestinė  2012 metų biudžetinių įstaigų pajamų suvestinė
Speciali tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti, tūkst. Lt
Speciali tikslinė dotacija socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti, tūkst. Lt
Kauno rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal programas

Kauno rajono savivaldybės 2011 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto tvirtinimo
Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis
Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2011 m. biudžetas
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2011 m.
Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams
Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų 2011 metų biudžetinių įstaigų pajamų suvestinė
Speciali tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

Kauno rajono savivaldybės 2010 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2010 m. biudžeto tvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės 2010 m. biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis

Kauno rajono savivaldybės 2010 m. biudžeto išlaidų paskirstymas pagal išlaidų grupes

Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2010 metams

Specialiųjų tikslinių dotacijų skirstinys asignavimų valdytojams

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2010 metų specialiųjų programų suvestinė

Kauno rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto asignavimai pagal programas

Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto tvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis

Kauno rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto išlaidų paskirstymas pagal išlaidų grupes

Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2009 metams

Kauno rajono savivaldybei skirtų specialių tikslinių dotacijų lėšų skirstinys asignavimų valdytojams

Kauno rajono savivaldybės  asignavimų valdytojų 2009 m. specialiųjų programų sąmatų (pajamų – išlaidų) patikslinta suvestinė

Kauno rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto asignavimai pagal programas (be spec. programų lėšų)

Kauno rajono savivaldybės 2009 m. investicijų ir verslo plėtros programa

Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų biudžeto lėšų kredito įskola pagal išlaidų straipsnius  2009-01-01

Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto tvirtinimo
Kauno rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis
Kauno rajono savivaldybės socialinės apsaugos įstaigų 2008 m. biudžetas
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2008 metams
Kauno rajono savivaldybei skirtų specialių tikslinių dotacijų lėšų skirstinys asignavimų valdytojams
Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų 2007 m. specialiųjų programų sąmatų (pajamų - išlaidų) patikslinta suvestinė
Lėšos kredito įskolai 2007-12-31 padengti
Numatomi įgyvendinti 2008 m. Savivaldybės projektai

Kauno rajono savivaldybės 2007 m. biudžetas

Kauno rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto projektas 
Sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto tvirtinimo 
Kauno rajono savivaldybės 2007 m. biudžeto pajamos ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis
Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2007 m. Biudžetas 
Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2007 m. Biudžetas
Kauno rajono savivaldybės seniūnijų 2007 m. biudžetas 
Kauno rajono savivaldybės socialinės apsaugos įstaigų 2007 m. biudžetas 
Moksleivio krepšelio lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms 2007 metams 
Kauno rajono savivaldybei skirtų specialių tikslinių dotacijų lėšų paskirstymas asignavimų valdytojams, tūkst. Lt 
Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų 2007 m. Specialiųjų programų sąmatų (pajamų – išlaidų) patikslinta suvestinė 
Lėšos kredito įskolai 2006-12-31 padengti, tūkst. Lt 
Numatomi įgyvendinti 2007 m. Savivaldybės investiciniai projektai 

Kauno rajono savivaldybės 2006 m. biudžetas

Tarybos sprendimas dėl Kauno rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto tvirtinimo

Kauno rajono savivaldybės 2005 m. biudžetas 

2005 m. biudžeto pajamos
2005 m. biudžeto išlaidos ir jų paskirstymas asignavimų valdytojams 
2005 m. švietimo įstaigų biudžetas
Asignavimų valdytojų 2005 m. specialiųjų programų sąmatų suvestinė
Specialios tikslinės dotacijos – negautoms 1997–2000 metų pajamoms iš dalies kompensuoti (įsisenėjusiai kredito įskolai apmokėti) paskirstymas asignavimų valdytojams pagal ekonominius straipsnius
2005 m. planuojami investiciniai projektai