Prisijungimas

Prisijunkite per elektroninius valdžios vartus

Prisijungę prie Kauno rajono savivaldybės internetinio puslapio galėsite: išreikšti savo nuomonę dėl teisės aktų projektų, elektroniniu būdu pateikti pasiūlymą bendruomenei aktualiu klausimu, dalyvauti forumuose dėl svarbiausių rajono projektų, plėtros klausimų.