Savivaldybės Taryba

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondas

Pirmininkė

Evelina Valskytė, Savivaldybės tarybos narė 

Nariai:

Janina Dabašinskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja

 

Lionė Pikelienė, Savivaldybės tarybos narė 

 

Vida Rainienė, LPF „Nemuno krašto vaikai“ direktorė 

 

Eglė Rutkauskienė, Savivaldybės tarybos narė 

 

Jadvyga Slivskienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

 

Laima Stankevičienė, Savivaldybės tarybos narė 

 

Margarita Venslovienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja 


Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2015 m. lėšų ataskaita

Kauno rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 15 d. sprendimu TS-174 patvirtino Kauno rajono savivaldybės daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos sudėtį

Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo 2016 m. lėšų panaudojimo ataskaita


Fondo nuostatai   

Nuostatų pakeitimai

2016 m. veiklos ataskaita


Informacija prašymų priėmimas 2017 m.
Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo taryba priima prašymus iš Kauno rajono gyventojų 2017 metams. Prašymai pildomi gyvenamosios vietos seniūnijose, nagrinėjami kas ketvirtį Daugiavaikių šeimų rėmimo fondo tarybos posėdžiuose. Parama skiriama Kauno rajono savivaldybės daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 4 ir daugiau vaikų, kai parama būtina dėl sunkių gyvenimo sąlygų ar materialinių išteklių stygiaus. Daugiavaikės šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą ir gyventi Kauno rajone arba jų duomenys apie gyvenamąją vietą būtų įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą prie Savivaldybės.