District

Ringaudų herbas

Ringaudų seniūnija įkurta 1999 m. sausio 1 d. Seniūnijos centras – Noreikiškės, joje – 19 kaimų.
Ringaudai istorinio herbo niekada neturėjo, todėl Heraldikos komisijoje kartu su seniūnijos atstovais ilgai diskutuota dėl naujo herbo simbolių. Kraštas garsus istorine praeitimi ir garbingais žmonėmis, kurie paliko ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje: prof. T. Ivanauskas, prof. L. Vailionis, aušrininkas A. Vištelis-Višteliauskas ir kiti. Seniūnijoje yra Obelynės parkas, Kamšos zoologinis-botaninis draustinis. Todėl po užtrukusių svarstymų kaip herbo simbolius nutarta pavaizduoti paukštelius – dagilius, kurie asocijuojasi su vienu seniausių Lietuvoje Kamšos draustiniu.
Pagrindinė seniūnijos gyventojų veikla – žemės ūkis, o Noreikiškės vadinamos žemės ūkio (agro) parodų sostine, tad kaip antrasis simbolis pasirinkta pasaga.
Herbe pavaizduoti trys į kairę žiūrintys dagiliai ir pasaga. Paukštis dėl savo gebėjimo skraidyti laikomas tarpininku tarp žemės ir dangaus, sielos įsikūnijimu. Dagilis yra ne tik sielos, bet ir dvasingumo išraiška. Pasaga daugelio tautų kultūrose yra sėkmės ir laimės ženklas.
Žalia spalva heraldikoje yra laisvės, grožio, džiaugsmo, sveikatos, vilties ir augmenijos spalva. Sidabro arba balta spalva reiškia turtą, dorą ir siejama su vandeniu – vienu iš visatos elementų.
Ringaudų herbo etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rinkūnas. Heraldikos komisija ji aprobavo 2009 m. kovo 9 d., Lietuvos Respublikos prezidentas patvirtino 2009 m. gegužės 20 dieną.