District

Karmėlavos herbas


Karmėlava – miestelis abipus Kauno–Zarasų plento. Tai sparčiai auganti Kauno rajono gyvenvietė, kuri vis labiau artėja prie Kauno miesto. Karmėlavos vardas dažnai minimas šalyje – tai dėl miestelio pašonėje įsikūrusio Kauno oro uosto ir šalia kuriamos Kauno laisvosios ekonominės zonos.
Karmėlava – viena seniausių Lietuvos gyvenviečių. Tai patvirtina archeologiniai radiniai. Vietovė minima XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose apie Karmėlavą užsimenama 1387 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila įkūrė naują miestą ant Neries kranto priešais Sėtijus.
XV a. pab. ir vėliau minimas Karmėlavos dvaras. Šį dvarą ir Karmėlavos apylinkes valdė Lietuvos Didysis kunigaikštis Aleksandras (iki 1505 m.). Bėgant metams keitėsi Karmėlavos valdytojai. Vienas jų – Jonas Koziela – išrūpino šiai valstybinei valdai turgaus privilegiją. 1792 m. kovo 17 d. Lietuvos ir Lenkijos valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis suteikė Karmėlavai Magdeburbo miesto teises ir patvirtino herbą. Privilegijoje buvo rašoma: „O kad tas miestas patirtų tokią garbę, suteikiame jam tokį herbą, kaip čia yra matyti nupieštas, tai yra dvi lašišos skersai. Šį herbą leidžiame tam miestui naudoti antspauduose ir visokiuose ženkluose.“
1992 m. kovo mėnesį minint Magdeburgo miesto teisių suteikimo Karmėlavai 200-ąsias metines, bažnyčios šventoriuje pastatytas ir pašventintas kryžius.
Karmėlavos herbas įdomus tuo, kad jis parodo vietos gyventojų verslą – žvejybą. Iš tiesų pagrindiniai miestelio gyventojų pragyvenimo šaltiniai priklausė nuo vietovės padėties. Karmėlava išsidėsčiusi ant Neries kranto, apsupta miškų, turėjo gerus prekybinius ryšius su Kaunu ir garsėjo kokybiška mediena, gausiais žvejų laimikiais, o kiek vėliau – ir kaip poilsio vieta. Tačiau 1792 m. viduryje Karmėlavos herbas buvo panaikintas. Istorinis Karmėlavos herbas buvo atkurtas 1998 metais. Herbo etalono autorius – dalininkas Rolandas Rimkūnas. Jis, remdamasis heraldikos dėsniais, istorinį Karmėlavos herbą modernizavo: mėlyname herbo lauke pavaizdavo dvi auksines lašišas, plaukiančias ratu. Lietuvos Respublikos prezidentas Karmėlavos herbą patvirtino 1998 m. lapkričio 24 d.