District

Bubių, Batniavos herbas

Batniavos seniūnija sudaryta 2008 m. sausio 1 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu (nuo 1976 m. sausio 1 d. Batniavos seniūnija buvo prijungta prie Raudondvario apylinkės). Atkurtą Batniavos seniūniją sudaro 18 kaimų, o seniūnijos centras įsikūręs Bubių kaime.
Batniavos seniūnijos kaimai mena gilią istorinę praeitį. Paštuva – tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemė. Ji minima 1292 m. kryžiuočių žygių aprašymuose. Paštuvos žemės gyventojams teko patirti nuolatinius kryžiuočių antpuolius. Istoriniuose šaltiniuose 1323 m. minima Paštuvos pilis ir jos šturmas. Paštuviečiai didvyriškai gynėsi, ir tik po kelių dienų įnirtingos kovos kryžiuočiams pavyko pilį užimti ir ją sunaikinti.
Svarstant Batniavos seniūnijos centro – Bubių kaimo – herbo motyvus, nutarta pavaizduoti du tarpusavyje susijusius simbolius. Atsižvelgiant į Paštuvos krašto žmonių praeities kovas, nuspręsta skydo papėdėje pavaizduoti heraldinę figūrą – trikalnį, kuris primena senuosius gynybinius įtvirtinimus ir kalvas, o ant trikalnio uždėti geležinį kryžių – saulutę. Šiame krašte galima rasti ne vieną kalnelį, ant kurio pastatytas medinis kryžius. Ypač vertinamas kadaise Paštuvos kapinių vartus puošęs geležinis kryžius (XIX a. nežinomo kalvio darbas). Metalinis kryžius gerai žinomas iš Č. Kontrimo paskelbtų Lietuvos kryžių piešinių. Kryžius įprasmina vietos istorinį kultūrinį paveldą, susijusį su krikščionybe. Dvasines vertybes įprasmina ir mėlyna spalva, sidabras simbolizuoja vandenį. Batniavos seniūnijos kaimai yra netoli Nemuno, kuris ir senovėje, ir dabar vaidina svarbų vaidmenį vietos žmonių gyvenime.
Bubių herbo ir vėliavos etaloną sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Lietuvos heraldikos komisija herbą aprobavo 2010 m. gruodžio 16 d., Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė jį patvirtino 2011 m. vasario 7 dieną.