Grafikai

 

Pietinė zona

Šiaurinė zona

 

Komunalinių atliekų surinkimo laiko grafikas - nuo 6 val. ryto iki 22 val. vakaro.

Kilus klausimų dėl atliekų vežimo grafiko, kreipkitės į UAB Kauno švarą.

Tel. Nr. 8-37 49 07 27

El. p. info@svara.lt