Sąrašas, gaunančių kompensaciją

Gaunančiųjų būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašas

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Data, nuo kada suteikta kompensacija 

Šeimos narių skaičius

1.       

Loreta Paltanavičiūtė

2015-09-16

5

2.       

Laima Skapčienė

2017-10-01

3

3.       

Sandra Jokšienė

2018-10-17

6