Parama būstui

Informacija dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Informacija asmenims, pageidaujantiems išsinuomoti socialinį būstą

Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašas

Sąrašas, gaunančių kompensaciją

Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas

Kauno rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas


Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą, sąrašas

Informacija dėl būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytoms į sąrašus

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas

Informacija asmenims ir šeimoms, neįrašytoms į Kauno rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimų


Kauno rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto  nuomos apskaičiavimo tvarkos aprašas

Kauno rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto,  kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai, patikslinimas

Siūlomas nuomai socialinis būstas

Informacija apie išnuomotus 2015–2018 m. būstus

Informacija apie valstybės remiamą būsto kreditą

Prašymo dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo (BP-1) forma

Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (BP-2) forma