INDIVIDUALIOS SOCIALINĖS, PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS, MEDIATORIAUS KONSULTACIJOS

Individualios konsultacijos

 

Individualių konsultacijų tikslas – padėti žmonėms rasti tinkamiausius sunkumų įveikimo būdus, pastiprinti žinias.

Kiekviena situacija unikali ir individuali, todėl atsižvelgiant į situacijos specifiką, siūlomos šios konsultacijos:

 

SOCIALINĖS KONSULTACIJOS

 • tėvams vaikų auklėjimo bei pozityvios tėvystės temomis;
 • asmenims, kurie susiduria su psichosocialinėmis problemomis: vaikų auklėjimo sunkumais, atskirtimi, skurdu, priklausomybėmis, negalia;
 • išsiskyrusiems asmenims;
 • pasirengimo savarankiškam gyvenimui globojamiems paaugliams (16–18 m.).

 

PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS

 • šeimoms, asmenims, taip pat ir vaikams, kurie susiduria su įvairiomis krizėmis šeimos gyvenime;
 • asmenims, patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje;
 • smurtaujančiam šeimos nariui.

 

PEDAGOGINĖS KONSULTACIJOS

Skirtos šeimoms, patiriančioms sunkumus dėl vaiko mokymosi. Bus teikiamos paslaugos, skirtos:

 • padėti sudaryti mokymosi planą;
 • šalinti priežastis, dėl kurių sunku adaptuotis mokykloje;
 • pasiekti norimų akademinių rezultatų;
 • tarpininkauti su mokymosi įstaiga ir pan.

 

MEDIATORIAUS PASLAUGOS

Mediatorius teikia tarpininkavimo paslaugas siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo šeimoje (vyro ir žmonos; tėvų ir vaiko). Mediatorius stengsis sukurti saugią, neutralią aplinką ir padės vesti konstruktyvias derybas bei priimti abiem šalims priimtinus sprendimus.