Gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvio ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Vasario 16-osios gatvėje Garliavos seniūnijoje

Projekto pavadinimas

Gatvės važiuojamosios dalies rekonstrukcija, apšvietimo bei šaligatvio ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas Vasario 16-osios gatvėje Garliavos seniūnijoje

Projekto aprašymas

Projekto tikslas:

plėtoti Kauno regiono transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindiniais krašto keliais, formuoti reikiamo patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą


Projekto aprašymas:

Rekonstruojamas 0,6 km Vasario 16-sios gatvės ruožas Garliavoje, įrengiant lietaus nuotekų tinklus, apšvietimą, šaligatvio ir važiuojamąją daį.

Laukiami rezultatai: pagerėjusios eismo sąlygos, padidėjęs eismo saugumas, sumažėjęs neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei, sumažėję kelio priežiūros ir transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, sutrumpėjęs kelionės laikas, pagerėjęs estetinis vaizdas

Įgyvendinimo laikas

2009–2010 m.

Projekto vertė

1 236,822,57 Lt

Skirta parama

991 821,82 Lt

Savivaldybės lėšos

198 400,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Kelių ir transporto skyriaus vedėjas K. Povilaitis, tel. 30 55 15