Jaunimui

Jaunimo situacija Kauno rajone

Kauno rajono savivaldybė laikoma viena iš jauniausių savivaldybių Lietuvoje. Didžioji dalis jaunimo mokosi savivaldybėje veikiančiose 27 bendrojo ugdymo mokyklose, 1 universitete, 2 kolegijose, 1 profesinėje mokykloje.

Kauno rajone veikia apie 20 jaunimo organizacijų ir apie 50 su jaunimu dirbančių organizacijų. Dauguma jaunimo organizacijų veikia prie mokyklų: skautai, šauliai, ateitininkai, borutiečiai, mašiotukai, maironiečiai, jaunieji policijos rėmėjai. Taip pat labai stiprios ir studentiškos organizacijos – Aleksandro Stulginskio universiteto ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų atstovybės. Kauno rajone jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas vienija ir jų interesams atstovauja Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“. Nemažą dėmesį jaunimui skiria Kauno rajono bendruomenės, prie kurių veikia Jaunimo klubai ar grupelės.

Visose rajono mokyklose mokinių interesams atstovauja mokinių tarybos, kuriose kas dveji metai vyksta mokinių rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą. Taipogi jaunimas turi galimybę save realizuoti rajone esančiuose 6 kultūros centruose, kuriuose veikia įvairūs jaunimo meno kolektyvai (šokio, choro, teatro ir kt.).