Jaunimui

Jaunimo situacija Kauno rajone

Kauno rajone veikia apie 15 jaunimo organizacijų ir apie 40 su jaunimu dirbančių organizacijų. Dauguma jaunimo organizacijų veikia prie mokyklų: skautai, šauliai, ateitininkai, borutiečiai, mašiotukai, maironiečiai, jaunieji policijos rėmėjai. Taip pat  stiprios ir studentiškos organizacijos – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos  ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų atstovybės. Kauno rajone jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas vienija ir jų interesams atstovauja Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“. Nemažą dėmesį jaunimui skiria Kauno rajono bendruomenės, prie kurių veikia Jaunimo klubai ar grupelės.

Visose rajono mokyklose mokinių interesams atstovauja mokinių tarybos, kuriose kas dveji metai vyksta mokinių rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą. Taipogi jaunimas turi galimybę save realizuoti rajone esančiuose 6 kultūros centruose, kuriuose veikia įvairūs jaunimo meno kolektyvai (šokio, choro, teatro ir kt.).