Jaunimui

Naudingos nuorodos

JAUNIMUI SKIRTOS NUORODOS:

Kauno rajono jaunimas: https://www.facebook.com/rajonojaunimas/

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: www.jrd.lt

ES programa „Jaunimas“ remia jaunimo tarptautinį bendradarbiavimo, savanorystės, jaunimo iniciatyvos, kt. projektus: www.jtba.lt

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba yra Lietuvos jaunimo organizacijoms atstovaujanti asociacija: www.lijot.lt

Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“: https://krjosas.lt/

Švietimo ir mokslo ministerijos parama jaunimo mokslinei, sporto, meninei iniciatyvai, nusikalstamumo prevencijos, vaikų užimtumo projektams: www.smm.lt

Kultūros ministerijos programos jauniesiems menininkams ir nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams remti: www.lrkm.lt

Eurodesk – Europos informacinių paslaugų tinklas, veikiantis 34-iose Europos šalyje ir teikiantis informaciją jaunimui ir dirbantiems su jaunimu: www.zinauviska.lt/lt/

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras: https://lvjc.lt/

Lietuvos moksleivių sąjunga: https://www.moksleiviai.lt/

 

 

Lietuvos darbo biržos  jaunimo darbo centras: https://uzt.lt/jaunimui/

Jaunimo ir vaikų moderni  konsultavimo ir informavimo sistema: https://www.javakis.lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Europos jaunimo kortelė: https://www.jaunimas.lt/

 Kauno rajono vietos veikos grupė: http://kaunorvvg.lt/lt

Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras: https://kaunorvsb.lt/

Atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių žemėlapis: https://www.jrd.lt/informacija-jaunimui/atviri-jaunimo-centrai/atnaujintas%20%C5%BEem%C4%97lapis%202019-06-06%20.pdf

PAGALBOS LINIJOS:

Jaunimo linija: https://www.jaunimolinija.lt/

Vaikų linija: https://www.vaikulinija.lt/

NUORODOS SUSIJUSIOS SU SAVANORYSTE:

Savanorių duomenų bazė: http://www.buksavanoriu.lt/

Savanorystė Lietuvoje: http://www.savanoriaujam.lt/

Eurodesk tinklas: http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

NUORODOS SUSIJUSIOS SU VERSLU:

Kauno rajono turizmo ir informacijos centras: https://www.kaunorajonas.lt/

Idėjos verslui: http://idejosverslui.lt/verslo-pradzia/

Pradedantiems verslą: https://www.vmi.lt/cms/pradedantiems-versla

Noriu kurti verslą: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems/versl-kurimas/

Naujo juridinio asmens steigimas: https://www.registrucentras.lt/jar/atmintines/e-gidas.php

Versli Lietuva: https://www.verslilietuva.lt/verslauk/

Parama verslo pradžiai: https://www.renkuosilietuva.lt/lt/parama-verslo-pradziai/