Jaunimui

Fondai ir programos bei naudingos nuorodos

ES programa „Jaunimas“ remia jaunimo tarptautinį bendradarbiavimo, savanorystės, jaunimo iniciatyvos, kt. projektus: www.jtba.lt

Jaunimo reikalų departamento programos – vietos iniciatyvai, narkomanijos prevencijai, sportinei veiklai, jaunimo organizacijų plėtrai remti: www.jrd.lt

Švietimo ir mokslo ministerijos parama jaunimo mokslinei, sporto, meninei iniciatyvai, nusikalstamumo prevencijos, vaikų užimtumo projektams: www.smm.lt

Kultūros ministerijos programos jauniesiems menininkams ir nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams remti: www.lrkm.lt

Kūno kultūros ir sporto departamentas remia jaunimo sportą: www.kksd.lt

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba yra Lietuvos jaunimo organizacijoms atstovaujanti asociacija: www.lijot.lt

Eurodesk – Europos informacinių paslaugų tinklas, veikiantis 34-iose Europos šalyje ir teikiantis informaciją jaunimui ir dirbantiems su jaunimu: www.zinauviska.lt/lt/

Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“: https://www.facebook.com/kaunorajono.apvalusisstalas?fref=ts

Lietuvos darbo biržos Kauno apskrities jaunimo darbo centro veikla: www.ldb.lt/jaunimui/jdc/Puslapiai/Kaunas.aspx

www.facebook.com/kaunastdbjdc/?fref=ts