Skelbimai

 

Paskelbtas naujas kvietimas mažajai renovacijai !!!

 

DĖMESIO !!!

Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja:

Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos raginimą, Visų daugiabučių namų, esančių Kauno rajono savivaldybėje, administratoriams, nepriklausomai nuo valdymo formos (JVS, Bendrija, paskirtas administratorius) rekomenduojama reguliariai dezinfekuoti bendrojo naudojimo objektus, kurie yra daugiabučių namų viduje (pvz. daugiabučių namų laiptines, koridorius, liftus).

Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintos rekomendacijos.

Prašome būti atsakingiems, saugoti save ir kitus.

______________________________________________________________

Draudimas rūkyti daugiabučiuose !!!

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

_____________________________________________________________________

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-360 (Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-436 redakcija), 5.1 papunkčiu 2018-05-16 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 942 nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis sudaromas planuojamų tikrinti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių sąrašas.

 

2019 m. daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinių kompleksinių patikrinimų grafikas.

2018 m. daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinių kompleksinių patikrinimų grafikas.

2020 m. daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinių kompleksinių patikrinimų grafikas.

2021 m. daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinių kompleksinių patikrinimų grafikas

Šiuo metu vykdomos administratoriaus parinkimo procedūros: 

 

 

Kauno rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės ataskaita už 2020 metus