Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Kauno rajono savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T-358 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikų ir bazinių tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“ dydžio. Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus: 1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą; 2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją.

PASTABOS:

– pildant Deklaracijos IV skyrių, prašome atkreipti dėmesį į Aprašo 11.3 punkto nuostatą, kad bendrojo naudojimo administravimo paslaugos tarifas nurodomas priklausomai nuo namo naudingojo ploto;
– jei asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai turi būti nurodyti su PVM, todėl, pildant Deklaraciją, prašom nurodyti, ar asmuo yra / nėra PVM mokėtojas.

Šiuos dokumentus galima teikti tiesiogiai Savivaldybės administracijai (100 kabinetas) arba siųsti paštu (Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas) ar elektroniniu paštu administratorius@krs.lt

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

LR civilinis kodeksas ir LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T-358 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-276 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir daugiabučių namų techninės priežiūros tarifų apskaičiavimo metodikų ir bazinių tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, sąrašas:

Eil.Nr.

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas vardas pavardė ar pavadinimas

Asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas patirtis

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos bazinis tarifas, Eur/m2 be PVM

Kita informacija

Iki 1000 m2

Nuo 1000 iki 3000 m2

3000 m2 ir daugiau

1.

UAB „Inservis“

Nuo 2014 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 0 namų.

0,03

0,03

0,03

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaujantis  įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR Civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

2.

UAB Komunalinių paslaugų centras

Nuo 2008 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 85 namus.

0,0270

0,0143

0,0119

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaujantis  įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR Civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

3.

UAB „Santermita“

Nuo 2003 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 7 namus.

0,0168

0,0144

0,012

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaujantis  įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR Civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

4.

UAB „Nemuno būstas“

Nuo 2001 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 7 namus.

0,03

0,027

0,025

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaujantis  įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR Civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

5.

UAB „Dainavos būstas“

Nuo 2012 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 1 namą.

0,03

0,027

0,025

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaujantis  įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR Civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

6.

UAB „Kauno butų ūkis“

Nuo 1991 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 1 namą.

0,0261

0,0232

0,0203

Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaujantis  įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR Civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

7.

UAB „Būsto valda“

Nuo 1986 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 0 namų.

 0,0260  0,0230  0,0200 Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).

8.

 UAB „Kauno centro būstas“

Nuo 1992 m.

Šiuo metu Kauno rajone administruoja 0 namų.

0,0248 0,0223 0,0207 Vykdo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimą vadovaudamasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų tvarka (LR civilinio kodekso, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603, Kauno r. savivaldybės priimtų teisės aktų, reglamentuojančių namų administravimą).